Bestyrelsen

Dyssegaards Grundejerforenings bestyrelse 2018 – 2019

Formand                                                               Valgt for perioden
Mogens Laursen                                                   2017 - 2019
Mindevej 20
2870 Dyssegård
Mobil 25851946
Email: mogensl@gmail.com

Næstformand
Jens Jørgen Kjer                                                     2018-2020
Dyssegårdsvej 76
2870 Dyssegård
Tlf. 20206412
Email: jejk@mail.dk

Redaktør
Erik Stephansen                                                    2017-2019
Mindevej 3,
2870 Dyssegård
Tlf. 53564766
Email: erikstephansen@hotmail.com

Kasserer
Nora Munch                                                         2018-2020
(Tuborgvej)
Moselukket 9
2820, Gentofte.
Tlf. 40928535
Email: Nora.Munch@get2net.dk

Medlem
Jógvan Øregaard                                                  2018-2020
Stenagervej 6
2900 Hellerup.
Tlf. 40689898
Email: DR.OREGAARD@me.com

Medlem
Mette Kock Jensen                                              2018-2020
Ellemosevej 33,
29oo Hellerup
Tlf. 39670828 Mobil 40616466
Email: metteogcai@gmail.com

Medlem
Karen Thobo                                                     2018-2020
Lyngbyvej 263 a
2900 Hellerup
Tlf. 39680013
Email: karen.thobo@city.dk

Revisor                                                             Revisorsuppleant
Jørgen Løkke                                                     Sven Ljungberg
Langengen   1                                                   Fruevej 51
2870 Dyssegård                                                2870 Dyssegård
Tlf. 22178330                                                   Tlf. 40130624
Email:jorgen.lokke@gmail.com