Få mail fra os

Send os din email adresse!

Meget af nutidens kommunikation foregår i dag via e-mail, der jo både er let og hurtigt at anvende, når man først har lært det, som rigtig mange heldigvis har opdaget!
Vi vil derfor opfordre de af vore medlemmer, der har og anvender en e-mail adresse, til snarest at meddele denne til formanden, da vi i bestyrelsen arbejder henimod at udsende bl.a. oplysninger om medlemsarrangementer, særligt vigtige begivenheder, og evt. på lidt længere sigt også medlemsbladet via e-mail, når vi på et tidspunkt skønner at der er tilstrækkelig mange af vore medlemmer, der er fortrolige med og anvender denne kommunikationsform.

Såfremt du ønsker at modtage informationer fra Dyssegård Grundejerforening også ad denne vej, så kan du følge dette link

Tak for hjælpen!