Vedtægter 2019

Vedtægter for Grundejerforening Stiftet den 27.maj 1943 § 1. Foreningens navn er Dyssegaards Grundejerforening. § 2. Foreningens formål er...

Referater

Referater fra Dyssegaards Grundejerforenings generalforsamlinger: Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2017  Generalforsamling 2018 Generalforsamling 2019

Bestyrelsen

Dyssegaards Grundejerforenings bestyrelse 2018 – 2020 Formand Valgt for perioden Mogens Laursen 2017 - 2019 Mindevej 20 2870 Dyssegård...

Hvem er vi?

Dyssegaards Grundejerforening er en forening for grundejere i Gentofte Kommune, primært i lokalområdet DYSSEGAARD. Foreningens formål er at varetage...

Gentofte Rende

Omlægningen af Gentofte Rende er nu en realitet. Projektet har været i udbud og arbejdet er i fuld gang....

Støj og nabogener

Væsentlige lugt-, støj- og støvgener Opleves miljømæssige gener fra andet end erhverv, kan vejledning findes i nedenstående brochurer omkring...