Ekstraordinær generalforsamling 16.maj 2019

Referat fra ekstraordinær Generalforsamling torsdag den 16. maj 2019

Dyssegårdskirkens mødesal

Referent: Erik Stephansen

  1. Valg af dirigent.
    Jens V. Frederiksen blev valgt som dirigent.
  1. Revision af vedtægterne.
    De reviderede vedtægter med de rettelser, der blev vedtaget på Generalforsamlingen blev fremlagt. Der var enstemmighed om, at disse kunne vedtages.

De reviderede vedtægter vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside. Derudover vil de være tilgængelige på tryk, ved henvendelse til foreningens formand.

Formanden afsluttede derpå mødet.