Miljø

Gentofte Rende er nu færdig.
I forlængelse heraf skal der anlægges en tunnel til Svanemøllen og videre til Øresund. Forundersøgelserne hertil begynder nu, men mange ting henstår stadig uafklaret. For at få adgang til selve tunnelen skal der laves nogle skakter og en af disse skal ligge i Dyssegårdsparken. Vi vil arbejde på, at denne enten bliver lavet på en måde eller bliver placeres således, at aktivitetsarealerne i parken ikke begrænses.

Sagen vil blive fulgt, men et reelt oplæg forventes tidligst foråret eller sommeren 2020.

Se Dyssegaards Grundejerforenings indsigelse til miljøministeriet her