Forside

Grundejerforeningens Generalforsamling planlagt til 28. september 2020 er aflyst.

Bestyrelsen i Dyssegaards Grundejerforening har på et bestyrelsesmøde den 23. september 2020 besluttet at trække bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes §5 tilbage. Der er herefter ingen forslag til behandling under Generalforsamlingens punkt 6. Dagsordenen vil derefter bestå af godkendelse af formandens beretning for 2019, godkendelse af regnskabet, samt valg af medlemmer til bestyrelsen. Formandens beretning og det reviderede regnskab kan læses på foreningens hjemmeside, www.dyssegaardsnyt.dk under punktet ”om os”.

Bestyrelsen har efterfølgende besluttet at aflyse den ordinære Generalforsamling 2020.
Det er en ekstraordinær situation, Danmark pt. befinder sig i som følge af Corona-pandemien. Vi aflyser Generalforsamlingen, fordi den ikke lovligt kan afvikles på grund af de offentlige myndigheders påbud som følge af Corona-situationen. Vi vurderer desuden, at det åbenlyst vil kunne påføre deltagerne en konkret smitterisiko ved at møde op til Generalforsamlingen, selv om vi ville anstrenge os med mange forebyggende foranstaltninger. Med det høje smittetryk, vi ser lige nu specielt i hovedstadsregionen, vurderer bestyrelsen, at restriktionerne sandsynligvis ikke slækkes så meget i nær fremtid, at det vil være muligt at indkalde til en ny dato i 2020 efter de sædvanlige regler for indkaldelse til en ordinær Generalforsamling.

 


BANKO  2.november 2020

ER OGSÅ AFLYST I ÅR.


 

Sidst redigeret af Mogens Laursen den 24.september 2020